Thông điệp

"Tận Tâm vì khách hàng

Tận lực vì công ty"

Đó là slogan của toàn bộ nhân viên Gadas. Gadas tin rằng công việc không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một sứ mệnh. Sứ mệnh mang lại những giá trị thật và sứ mệnh đem lại những điều tốt đẹp cho khách hàng.

Sứ mệnh của Gadas là giúp mọi người tìm được công việc phù hợp với thực lực và tính cách của bản thân, cho doanh nghiệp tìm thấy được những nhân tài, có những chiến lược truyền thông mãnh mẽ, giúp công ty phát triển ngày một phát triển hơn. 

 

 

Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH 
Dịch vụ Truyền Thông Gadas

 - Địa chỉ: 41-43 Xuân Thủy, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

 - Hotline: 0334869093

 - Email: info@gadasvn.com

 

Hotline