Giải pháp Truyền Thông đa phương tiện

Bên cạnh việc tìm kiếm và quản lý nguồn nhân lực cốt lõi cho các doanh nghiệp, Gadas còn hỗ trợ thúc đẩy doanh số công ty qua các giải pháp truyền thông số hóa đa phương tiện, đa nhiệm.

- Đa dạng các kênh online

- Đo lường hiệu quả bằng các phần mềm công nghệ mới nhất.

- Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện hành vi khách hàng, sở thích, mối quan tâm, xu hướng, tác động...

- Đưa ra các kế hoạch truyền thông tổng thể chi tiết phù hợp với tình hình từng doanh nghiệp.

- Cam kết và đảm bảo kết quả các chiến dịch truyền thông cho khách hàng.

 

 

Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH 
Dịch vụ Truyền Thông Gadas

 - Địa chỉ: 41-43 Xuân Thủy, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

 - Hotline: 0334869093

 - Email: info@gadasvn.com

Hotline